Dofinansowania

Arkadiusz Pietrus P.P.H.U. „ARKOS” realizuje projekt pn.

Rozszerzenie działalności eksportowej firmy „ARKOS” poprzez wkroczenie na chorwacki rynek zagraniczny

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.4.1.

 

Cele i planowane efekty projektu:

 • Głównym celem projektu jest realizacja Planu Rozwoju Eksportu i zawartych w nim założeń dotyczących rozszerzenia działalności eksportowej na wybranym rynku. Dzięki wdrożeniu innowacyjności produktowej i technologicznej, firma Arkadiusz Pietrus P.P.H.U. „ARKOS” pozyska klientów na rynkach zagranicznych, głównie chorwackim oraz zdywersyfikuje ofertę swoich produktów o innowacyjną gamę mebli twardych i tapicerowanych, których udoskonalonym elementem będzie innowacyjna rama klejona z drewna sosnowego. Dzięki temu produkt zyska niezwykłą stabilność i wytrzymałość. Zastosowanie innowacyjnego procesu produkcji sprawi, że produkt będzie dostosowany do potrzeb najbardziej wymagających klientów na wybranym rynku docelowym.

 

 • Realizacja  projektu przez firmę Arkadiusz Pietrus P.P.H.U. „ARKOS” będzie miała również wpływ na zwiększenie polskiego eksportu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących taką działalność poprzez:
 1.   Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy – Zagrzeb – 1 szt.
 2. Udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w charakterze wystawcy –Poznań/Ostróda – 3 szt.
 3. Poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania) – 1 szt.

 

 • Realizacja wskazanych działań pozwoli rozszerzyć działalność eksportowa na rynkach zagranicznych, co doprowadzi do wzrostu przychodów z eksportu, budowy międzynarodowej pozycji konkurencyjnej firmy oraz nawiązania kontaktów handlowych z zagranicznymi partnerami, co odpowiada zdefiniowanym potrzebom firmy Arkadiusz Pietrus P.P.H.U. „ARKOS”  w zakresie rozwoju poprzez eksport.

 

 • Nawiązanie i rozwijanie współpracy z zagranicznymi podmiotami doprowadzi do zwiększenia obecności firmy na konkurencyjnych rynkach, na których klienci maja znacznie wyższe oczekiwania niż klienci na rynku krajowym. Współpraca z partnerami zagranicznymi pozwoli również  na wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk poprzez poznanie specyfiki oferowanych produktów konkurencyjnych, wykorzystywanych technologii oraz przeanalizowanie funkcjonowania rynków zagranicznych w tym analizy upodobań klientów zagranicznych.

 

Cele jakie zamierza osiągnąć w wyniku realizacji projektu firma Arkadiusz Pietrus P.P.H.U. „ARKOS”   wpisują się w cele strategii regionalnych, w tym w ramy poddziałania 1.4.1 WRPO.  Założenia projektu są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 (Cel operacyjny 6.9 – Tworzenie warunków dla ekspansji gospodarki województwa na rynki zewnętrzne) oraz zapisami WRPO na lata 2014-2020 (PRIORYTET INWESTYCYJNY 3b, cel szczegółowy: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP).

 

Wartość projektu : 672 912,09 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 485 803,30 PLN

 

Projekt realizowany w okresie 01.02.2016 – 31.03.2017.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pietrus Arkadiusz tel. 696417623

 

WYNIKI

 1) W związku z ogłoszonym dnia 03.02.2016 roku zapytaniem ofertowym dotyczącym usługi doradczej oraz organizacji targów meblowych w Zagrzebiu zgodnie z planowaną realizacją projektu pn. “Rozszerzenie działalności eksportowej firmy “ARKOS” poprzez wkroczenie na chorwacki rynek zagraniczny” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4., Poddziałanie 1.4.1. PPHU “ARKOS” Arkadiusz Pietrus ogłasza, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BIURO PROMOCJI EXPORTU “EURO TARGI” TERESA PRONDZINSKA.

2) W związku z ogłoszonym dnia 03.02.2016 roku zapytaniem ofertowym dotyczącym tłumaczenia katalogów, druku katalogów i ulotek oraz zakup długopisów reklamowych zgodnie z planowaną realizacją projektu pn. “Rozszerzenie działalności eksportowej firmy “ARKOS” poprzez wkroczenie na chorwacki rynek zagraniczny” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4., Poddziałanie 1.4.1. PPHU “ARKOS” Arkadiusz Pietrus ogłasza, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPUH “INTROMAL” MICHAŁ PISZCZAŁKA

3) W związku z ogłoszonym dnia 03.02.2016 roku zapytaniem ofertowym dotyczącym organizacji targów meblowych w Poznaniu oraz Ostródzie zgodnie z planowaną realizacją projektu pn. “Rozszerzenie działalności eksportowej firmy “ARKOS” poprzez wkroczenie na chorwacki rynek zagraniczny” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4., Poddziałanie 1.4.1. PPHU “ARKOS” Arkadiusz Pietrus ogłasza, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BIURO PROMOCJI EXPORTU “EURO TARGI” TERESA PRONDZINSKA.

Arkadiusz Pietrus P.P.H.U „ARKOS” realizuje projekt pn.

„Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H.U. „ARKOS” poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania konstrukcji mebli tapicerowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.5.2.

 

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności oraz podniesienie poziomu innowacyjności firmy ARKOS poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń, pozwalających na wprowadzenie nowych produktów w postaci mebli tapicerowanych do samodzielnego montażu.

Opracowana koncepcja projektu, która polega na wdrożeniu innowacyjnej linii technologicznej, przyczyni się do następujących rezultatów:

 • wdrożenie innowacyjności procesowej, a w konsekwencji wprowadzenie na rynek nowego produktu – stanowiących innowację produktową,
 •       zwiększenie mocy produkcyjnych – dzięki zwiększeniu wydajności i efektywności produkcji poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań zaimplementowanych w maszynach,
 • zmniejszenie kosztów produkcji – poprzez wyposażenie urządzeń w technologie, które czynią pracę wydajniejszą oszczędzając przy tym zużycie naturalnego surowca (drewna) oraz zapotrzebowanie na pracę ludzką,
 •  wprowadzenie rozwiązań przyczyniających się do poszanowania środowiska naturalnego – poprzez zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych oraz oszczędność surowca naturalnego – drewna litego,
 •  zmniejszenie kosztów transportu,
 • wprowadzenie innowacji organizacyjnej, związanej z zastosowaniem oprogramowania dedykowanego.

 

Cele jakie zamierza osiągnąć w wyniku realizacji projektu firma Arkadiusz Pietrus P.P.H.U. „ARKOS”   wpisują się w cele strategii regionalnych, w tym w ramy poddziałania 1.5.2 WRPO.  Założenia projektu są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020:

 • Cel operacyjny 3.1 – Optymalizacja gospodarowania energią
 • Cel operacyjny 6.1 Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
 • Cel operacyjny 6.2 – wzmocnienie roli nauki i badań dla innowacji i rozwoju gospodarczego
 • Cel operacyjny 6.9 – Tworzenie warunków dla ekspansji gospodarki województwa na rynki zewnętrzne
 • Cel operacyjny 8.1 Wzmacnianie aktywności zawodowej
 • Cel operacyjny 9.2. Budowa wizerunku województwa i jego promocja

 

Wartość projektu: 3 323 460,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 945 700,00 PLN

 

Projekt realizowany w okresie 01.07.2016 – 31.12.2016

 

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Arkadiusza Pietrusa tel. 696417623

 

INFORMACJA O NOWOŚCIACH

Informujemy, że dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach

projektu „Poprawa konkurencyjności firmy P.P. H.U. „ARKOS” przez wdrożenie

innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania konstrukcji mebli tapicerowanych” miło

nam poinformować, że nasza firma wprowadza na rynek dwa nowe produkty:

 1. Parapety z drewna litego -wykonane z bezsękowego dobrze wysuszonego drewna

sosnowego. Parapet drewniany jest materiałem naturalnym, wytrzymałym oraz łatwym w

konserwacji i czyszczeniu. Ma korzystny wpływ na mikroklimat pomieszczenia. Lite

drewno to synonim wysokiej jakości i trwałości wyrobu. Nada niepowtarzalny wygląd

wnętrzom w stylu nowoczesnym oraz rustykalnym.

 1. Meble tapicerowane do samodzielnego montażu- z racji tego, że z roku na rok wzrasta

zainteresowanie zakupu mebli w paczkach nasza firma postanowiła iść o krok dalej i w

swojej ofercie umieścić również meble tapicerowane, które będzie można wysłać do

klienta w paczkach co zmniejszy znacznie koszty transportu oraz ułatwi wniesienie do

mieszkania nie sprawiając jednocześnie najmniejszych problemów podczas montażu.

W naszej ofercie do samodzielnego montażu sofy: KUBA, INES oraz OASIS.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się naszymi nowościami !!! 

Arkos-meble

P.P.H.U ARKOS ARKADIUSZ PIETRUS
63-642 Perzów, Trębaczów 69
+48 62 786 17 32
 +48 661 943 475
fax +48 62 599 41 14
biuro@arkos-meble.pl

Producent mebli tapicerowanych

Polski producent specjalizujący się w produkcji nowoczesnych mebli tapicerowanych i twardych, które charakteryzuje przede wszystkim nowoczesność, funkcjonalność oraz dokładność wykonania. 
Naszym priorytetem jest dostarczenie produktu wysokiej jakości o oryginalnym wzornictwie